Nov 142014
 

amman Amman – Jordania – Jordańska Demokratyczna Partia Jedności Ludowej

Koalicja Partii Narodowych i Lewicowych zorganizowała w  piątek (7.11) po południu masowy protest w Ammanie na placu Al-Kalouti w pobliżu ambasady Izraela (tworu syjonistycznego), wymierzony przeciwko syjonistycznej agresji na arabską ludność Palestyny w Jerozolimie i świętych miejscach. Protest miał również na celu wsparcie dla arabskiej ludności Palestyny oraz jej wytrwałości (sumud), jak również podtrzymanie oporu w obliczu w obliczu agresji syjonistycznej. Demontranci zwrócili się do rządu jordańskiego z żądaniem zamknięcia izraelskiej ambasady w Ammanie oraz wstrzymania wszystkich form relacji z nim.

W proteście wzięli udział sekretarze generalni, przywódcy, kadry i struktury organizacji młodzieżowych, kobiecych oraz partii narodowych i lewicowych, a także osobistości krajowe.

Uczestnicy wznosili jordańskie i palestyńskie flagi chcąc wyrazić jedność stanowiska przeciwko wrogim syjonistom, skandowali również hasła poparcia dla wolnej Palestyny.

Na koniec zabrał głos Dr Said Dhiab, rzecznik Koalicji Partii Narodowych i Lewicowych oraz Sekretarz Generalny Partii Jedności Ludowej. W krótkim przemówieniu podkreślił, że Narodowy Ruch Jordański wspiera arabskich Palestyńczyków w  ich walce przeciwko syjonistycznemu okupantowi oraz odrzuca wszystkie umowy i traktaty podpisane z nim, popiera opcję oporu oraz trwanie przy wartościach nacjonalistycznych.

Dr Said w swoim przemówieniu zażądał od rządu jordańskiego wydalenia syjonistycznego ambasadora z Ammanu i zerwania stosunków z Izraelem oraz zrewidowania udziału Jordanii
w traktacie wstydu i upokorzenia – “Traktat Doliny Arbah”- który narzucił na kraj zobowiązania mające negatywny wpływ na sytuację wewnętrzną i zmusił Jordanię do zaangażowania się
w sojusze sprzeczne z najwyższym interesem narodowym.

Dr Said wezwał do zakończenia palestyńskich podziałów, przywrócenia jedności narodowej oraz odejścia od ścieżki bezowocnych negocjacji, a także rehabilitacji palestyńskiego narodowego programu oporu, aby palestyńscy Arabowie byli w stanie zjednoczyć się w trwającej konfrontacji z syjonistycznymi planami osadnictwa, a nawet zlikwidować okupację.

Na zakończenie Dr Said oddał hołd niezłomnym mieszkańcom Jerozolimy i całej Palestyny oraz więźniom przebywających w więzieniach syjonistycznego okupanta.

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.