Jan 012012
 

Brygady Abu Alego Mustafy-AAMB, zbrojnego skrzydła Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, poinformowały, że starły się z żołnierzami syjonistów, którzy weszli do Wschodniej Gazy  w œrodę 28 grudnia 2011 roku. AAMB przekazuje, że “działanie te jest kontynuacjš oporu, który odpowiada na dalsze zbrodnie okupanta wymierzone przeciwko narodowi palestyńskiemu”. AAMB podkreœlił potrzebę zwarcia szeregów w interesie jednoœci narodowej i obrony w celu stawienia czoła zagrożeniom i czynom przestępczym syjonistycznej okupacji narodu palestyńskiego. “Nic nie zastšpi odpornoœci na naszej drodze do zwycięstwa i wyzwolenia, do pokonania okupanta i wzmocenienia niezłomnoœci naszego narodu”- twierdzi AAMB.

Sorry, the comment form is closed at this time.