Dec 272011
 

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny w Khan al-Sheikh- obozie dla uchodżców w Syrii odbył obchody 44 rocznicy LFWP. Uczczono tam pamięć szeœciu męczenników, którzy zostali zabici maszerujšc z obozu dla uchodŸców do granic okupowanej Palestyny przez izraelskie wojsko.

Spotkanie rozpoczšł towarzysz Abu Rita- przywódca Frontu w miejscowym obozie, który przemówił do słuchaczy. Uczestniczyli w spotkaniu towarzysz Abu Saud, uwolniony członek LFWP w ostatniej wymianie więŸniów w Syrii i towarzysz Abu Hani, członek Komitetu Centralnego Frontu. Abu Hani omówił historię i przebieg zmagań LFWP, powołujšc się na przywódców ruchu i wielu męczenników, ale i więŸniów, którzy zmagali się na drodze do wyzwolenia palestyńczyków, za cenę własnego życia.

Matka męczennika Fayez Ahmed’a omawiajać sens męczeństwa powiedziała, że wyraża dumę z syna i jego poœwięcenia, które powinno być przestrzegane wœród palestyńskiej społecznoœci na uchodŸtwie w Syrii.

Mówiła o sensie walki palestyńczyków, działajšcych w celu wyzwolenia całej Palestyny i powrotu wszystkich uchodŸców do swoich ziem i domostw, z których zostali wysiedleni.

Ahmed Abu Saud mówił o swoich doœwiadczeniach podczas swojego pobytu w więznieniu na okupowanym terenie. Przypomninajšc walkę i cierpienia więŸniów, którzy nadal chcš dzielnie walczyć i stawić czoła okupantowi, pomimo licznych praktyk i nadużyć służšcych złamaniu ich woli walki. Zwrócił szczególnš uwagę na uwięzionego sekretarza generalnego LFWP Ahmad’a Sadata, oddajšc mu hołd- jemu przywódctwu z zamkniętego więzienia.

Front zaprezentował pomnik Abu Saud’a w honorze dla jego walki. Spotkanie zakończyły przedstawienia kulturalne, w tym czytanie poezji i słuchanie narodowych pieœni.

Sorry, the comment form is closed at this time.